T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Nüfus Yapısı

Kayseri İli nüfusu 2000 yılında 1.060.432 iken, 31 Aralık 2016 itibariyle 1.358.980 olmuştur.  2016 yılında  nüfus büyüklüğü bakımından son genel nüfus sayımına göre ülkemizin 15. Büyük İl’idir.
 
Nüfus yoğunluğu 80 kişi/km2’dir.

 
 
Toplam
Erkek
Kadın
Türkiye
79.814.871
40.043.650
39.771.221
Kayseri
1.358.980
681.629
677.711