T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras (Soküm) Kayseri İl Tespit Kurulu Pınarbaşı’nda Toplandı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te düzenlenen 32. Genel Konferansında, kültürel mirasın korunması ve desteklenmesi amacıyla  kabul edilen ve Ülkemizin de 19 Ocak  2006 tarihli ve  5448 sayılı Kanunla  27 Mart 2006  tarihinde resmen taraf olduğu “Somut olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı (Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü) talimatları doğrultusunda oluşturulan SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu tarafından 2008 yılından beri yürütülen ilimizin somut olmayan kültürel mirasının tespiti çalışmalarının 2017 Yılı 2. Dönem toplantısı, 20 Kasım 2017 Çarşamba günü Pınarbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde ilimizin güzide ilçelerinden biri olan Pınarbaşı’nda yapıldı.

Toplantıya, Pınarbaşı Kaymakamı Semih DOĞANOĞLU, Belediye Başkanı Dursun ATAŞ, Başkan Yardımcısı Hacı KALKAN, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet TAYMUŞ ile  komisyon  üyelerinden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan ERDOĞAN, ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ,  Emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDAMARLAR, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim GERÇEL, Folklor Araştırmacısı  Emekli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Saim DELİGÖZ, Türk Halk Oyunları Uzmanı Ahmet NAMALDI, Eğitimci Araştırmacı-Yazar Seyit Burhanettin AKBAŞ, Kültür ve Turizm Uzmanı Hasan Fırat İPEK, Kültür Sanat Şubesinden Derya DALASLAN, Dadaloğlu Derneği Genel Sekreteri Okan AVŞARKOCAOĞLU, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan PİRCİ, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Nuri ADIGÜZEL, İlçe Ziraat Odası Başkanı Deniz YAĞAN, Muhtar Hacı YÖRÜK ve  Pınarbaşı eşrafından Nafiz KILIÇ katıldı.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İsmet TAYMUŞ, bu çalışmalardaki amacın ilimize ait somut olmayan kültürel miras unsurlarını saptama, koruma, yaşatma, arşivleme, araştırma, geliştirme, teşvik etme ve gelecek nesillere aktarma gibi gerekli önlemleri almak olduğunu ve bu kapsamda  ilimiz ve yöresine ait bu güne kadar çok sayıda kültürel unsurun tespitini yaptıklarını, bunlardan birçoğunun da Bakanlığımız tarafından hem il envanterine, hem de ulusal envantere alındığını ifade etti.

İlimiz ve yöresinin zengin bir kültürel mirasa bulunduğunu ve bu unsurlarımızın yerinde tespit edilerek etkin sonuçlar alınabilmesi için, bundan böyle SOKÜM dönem toplantılarını yerel yöneticilerimiz ve  yörede yaşayan kültür adamlarının da katılımıyla ilçelerimizde yapmaya başladıklarını belirten İl Müdürü TAYMUŞ, “Yahyalı, Develi, Yeşilhisar ve Bünyan’ın  ardından bugün de Pınarbaşı’nda toplanarak bu güzide ilçemizin geçmişten gelen zengin kültürel değerlerinin tespitini yapacağız ve Bakanlığımıza sunacağız. Bu konuda bizleri kabul eden ve toplantımıza ev sahipliği yapan değerli Kaymakamımız Sayın Semih DOĞANOĞLU ile Belediye Başkanımız Sayın Dursun ATAŞ’a,  ve katılımcılara  teşekkür ediyorum”  dedi.

Pınarbaşı Kaymakamı Semih DOĞANOĞLU ve Belediye Başkanı Dursun ATAŞ’ta   yaptıkları konuşmalarında, Pınarbaşı’nın bu manada zengin kültürel değerlere sahip olduğundan bahsederek, unutulmaya yüz tutmuş bu değerlerinin araştırılıp ortaya çıkartılması, tanıtılması, korunması, geleceğe taşınması ve yörenin bu manada etkin bir şekilde tanıtılmasına katkı sağlayacak böyle bir çalışmanın ilçelerinde yapılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İsmet TAYMUŞ’a ve komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz dediler.

Yapılan toplantıda, kurul üyeleri ve yörenin kültür adamları  tarafından Pınarbaşı yöresinin unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş önemli kültürel değerleri bulunduğu yönünde görüşlerini açıklarlarken bunlardan, Ozanlık geleneğinde “Cingözoğlu Seyyid Osman”, “At Kültürü”, “Yayla Kültürü”, “Pınarbaşı Çerkez Ekmeği”, “ Pınarbaşı Kilimi, Halı ve İpek Halısı”, “Kılıç Ustalığı”, “ At Eğer Ustalığı”, “ Avşar Ağırlaması”, “Avşar Kına Geleneği”, “Yüz Kömpesi”, “Kül Kömpesi“, “Pınarbaşı Lafazanlığı”, “Çerkez Peyniri-Matakay” ve “Ağıtçı Avşar Kadınları”  gibi kültürel unsurlar üzerinde çalışılmasının bu değerlerimizin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından son derece önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • DSC_0010.JPG
  • DSC_0054.JPG
  • DSC_0094.JPG
  • DSC_0100.JPG
  • DSC_0117.JPG
  • DSC_0172.JPG
  • DSC_0241.JPG